FAQ

Wat is integratieve therapie?

De naam van geïntegreerde (psycho)therapie dateert uit de 19e eeuw en is gebaseerd op de reguliere wetenschap van de psychologie. Geïntegreerde (intergratieve) therapie brengt samen de kernen van verschillende therapie technieken van diverse scholen en (psycho)therapeutische methoden (meer dan 250). In het begin van de 20e eeuw een studie over hen, concludeerde dat ze waren vergelijkbaar als genezing proces.

Integratieve therapie kijkt aan een totaaloverzicht in de problematiek van gehele mens: sociale omgeving, lichaam, geest en ziel die elkaar beïnvloeden. Daardoor het wordt de 21 eeuw behandeling, wereldwijd geaccepteerd en blijft in permanente ontwikkeling tegelijk met neurocognitieve wetenschappen en kwantumfysica. Het verschil tussen (allopathische) reguliere therapie geneeskunde en integratieve therapie is dat de reguliere therapie behandelt fysieke symptomen terwijl de integratieve therapie richt zich op de oorzaken van ziekten en behandelt mens als een globale eenheid met elementen uit de klassieke therapie.

Wat is FotoTherapie?

Het is een verzameling technieken die worden gebruikt door ervaren professionals in de geestelijke gezondheidszorg, die is gebaseerd op het gebruik van fotografische beelden en counseling. Onder begeleiding van een therapeut ontdekken cliënten dat hun betekenisvolle persoonlijke kiekjes en foto’s van familiealbums emotioneel geladen zijn. De verborgen informatie kan worden gebruikt om de therapeutische dialoog bewust te maken; het resultaat is meestal een directe en minder gecensureerde verbinding met het onderbewuste. Gedurende counseling komen emoties en herinneringen ter sprake en we gebruiken persoonlijke foto’ s, familiealbums of verzamelde afbeeldingen om deze gevoelens op te roepen. De term FotoTherapie was gekozen door Judy Weiser, de grondlegger van het PhotoTherapy Center in Canada.

• De term FotoTherapie die ik gebruik beschrijft het beste de activiteit in het gebied dat zich afspeelt onder begeleiding van een therapeut die is getraind in FotoTherapie technieken. http://www.phototherapy-centre.com/biography.htm

 

Er zijn nog andere begrippen en ander gebruik van de term FotoTherapie?

• Fototherapie of lichttherapie is een medische behandeling voor huid aandoeningen.

• Sommige fotografen/kunstenaars gebruiken termen als Kunst Fotografie als therapeutische middel, Fotografische Therapie, Therapie door fotograferen. Deze fotografische activiteiten worden gedaan door mensen zelf (eventueel met helpers) in situaties waar de vaardigheden van een getrainde therapeut of counselor niet nodig zijn. In dit geval is het voldoende groepsgewijs foto’s te maken om zich beter te voelen. Bijvoorbeeld als beelden worden gebruikt om hun eigen zelfkennis en bewustzijn te versterken, relaties in het algemeen te verbeteren, positieve sociale verandering te veroorzaken, sociale uitsluiting te verminderen, te helpen met rehabilitatie, gemeenschappen te versterken, interculturele relaties te verdiepen, etc.

Wat is NLP (Neuro Linguïstisch Programmering)?

Neuro – Ons zenuwstelsel verwerkt informatie die door onze zintuigen binnenkomt.

Linguïstisch – Beelden, geluiden, testen, geuren, gevoelens, praten met jezelf, de communicatietaal die wordt begrepen door het brein om ons een betekenis te geven.

Programmering – Gebaseerd op onze innerlijke ervaringen bouwen we een persoonlijk communicatieprogramma op om onze doelen te bereiken. Soms kan het gebeuren dat je hebt verwerft een gedragspatroon in een bepaalde periode van je leven niet meer nuttig is, maar ons veeleer leiden tot falen. Het is goed oude onbewuste patronen af te leren en ze te vervangen door nieuwe, werkzame manieren van denken.

NLP lost de grenzen tussen psychologie, hypnose en cybernetica. De NLP methodologie gaat over positief denken maar ook voorziet in meer gedragsflexibiliteit ten einde u op een hoger niveau te brengen.

Wat is emotie?

Emotie komt uit het Latijnse woord ‘emovere’. Dit betekend ‘in beweging’. Een van de vele definities: emotie is een hevige gemoedsbeweging die vaak neerkomt op ontroering. In feit emotie is een vorm van energie in beweging, ‘energie in motion’

Al sinds de Oudheid artsen/wettenschapers hebben ontdekt hoe de energie over het lichaam verspreidt via energetische onzichtbare bannen (meridianen).

Elk energieban reageert op specifieke emoties. Specifieke emoties hebben invloed op specifieke organen verbonden aan deze energiebannen. Een onverwerkte emotie werd latent gestockeerd in onze systeem ( denk aan een virus binnen en programma op je computer) tot verminderen van ons levensenergie. Het is is wetenschappelijk bewezen dat de stagnerende energie kan de biochemische samenstelling veranderen van cellen tot verzwakken van functies van onze lichaam.

Wat is Mind & Body Coaching (MBC)?

MBCoaching kijk mens in zijn complexiteit: psyche, lichaam en ziel. Geest en lichaam integratie is een methode waarin energieblokkades in uw lichaam ontdekt worden, door middel van spier test. Door positieve affirmaties en presopunctuur oefeningen werken wij stap voor stap uit alle blokkades. De stagnerende energie wordt bevrijdt om uw eenheid en de harmonie te herstellen. (Neuro Emotionele Integratie therapie en MBC is door arts Roy Martina tot een vitaliteit concept ontwikkeld)

Spiraal als logo

Omdat het volledig open, altijd in groei stand, de spiraalsymbool betekent het doorbreken van de vicieuze cirkels. De spiraal stelt ons open voor onze potentiële oneindige ontwikkeling, dwingt ons tot groei en beschermt ons tegen stagnatie op alle niveaus van zijn.